Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Komentar Spisa br.3 Ministarstva Rada od 12. februara

Uputstva za primenu Dekreta odliva

Spis Ministarstva Rada i Socijalnih Politika br.3/2003 od 12/02/03
Operativna uputstva za primenu doseljeničkih odliva u 2003.god. i produžetak važenja dekreta odliva iz 2002.god.

Podsećamo da se dekret odliva iz 2003.god. odnosi na 60 hiljada ulazaka samo za sezonski rad. U ovom spisu ne postoje posebna uputstva, ali se isti ograničava da prenese sadržaj dva dekreta.
Napomena koja se isplati da bude podvučena tiče se pretpostavke u kojoj radnik ovlašćen za ulazak radi sezonskog rada može da dobije i više ovlašćenja sve dok ne dostigne najduže vreme boravka koje je 9 meseci.
Drugim rečima, jasno je predviđeno da isti radnik može da bude ovlašćen za ulazak radi vršenja različitih radnih aktivnosti (sezonskog karaktera) za različite davaoce posla sve dok ne ispuni 9 meseci boravka.
Spis precizira još i to da ako jedna osoba ima različita ovlašćenja SVA se broje kao jedna jedina kvota u odnosu na maksimalan broj od 60 hiljada jedinica.