Brak – Da li je nakon stupanja u brak sa državljaninom/kom Italije moguće dovesti i decu stranog državljanina?

Odgovor – Što se ovog pitanja tiče moramo da kažemo da maloletna deca bilo kojeg supružnika imaju puno pravo da iskoriste spajanje sa porodicom. To je slučaj čak iako supružnik/ca nema primanja jer sama činjenica što se muž nakon stupanja u brak prihvatio obaveze da izdržava ćerku koja je rođena u prvom braku njegove buduće supruge kompletira dokumente koje zakon predviđa za dobijanje ovlašćenja za spajanje sa porodicom. Pre nekoliko godina Kasacioni sud je doneo odluku, primenjujući institucionalne principe zaštite porodice, u kojoj iznosi da nije mogao da pronađe nikakav razlog koji bi mogao da opravda odbijanje ovlašćenja za spajanje sa porodicom u slučaju u kojem majka nema primanja pa je zbog toga mu izdržava. Naš odgovor na ovo pitanje je dakle pozitivan tako da ovaj gospodin može bez probelma da podnese zahtev za spajanje sa porodicom.