Novi građani u Evropi, nova prava u gradovima.

Doseljeništvo, učestvovanje u politici i pravo glasa

Knjiga govori o istraživanju „Novi građani u Evropi, nova prava u gradovima” koje je sprovela Cooperatova „Karakol” u okviru projekta „Ka opštini novih građana”, promovisanog od strane Opštine Venecija, Ogranak za strance.
Istraživanje o pravu na glasanje ističe navike i načine rada Cooperative „Karakol”: to je lokalan, ukorenjen i svakodnevan rad koji s pažnjom prati globalne aspekte, u ubeđenju da između lokalnog i globalnog plana nema više razlike, niti hijerarhije, kako u jednom tako i u drugom smislu. Tema glasanja i političkog života doseljenika je sagledana u evropskom okviru, u procesa ustavnosti, poštujući pre svega interese gradova i načine rada u opštinama.
Istraživanje, realizovano u toku januara ove i decembra prošle godine, želi da ponudi širu podlogu i gleda da poveže i opiše praktična iskustva kako bi polje konkretnih ponuda bilo bogatije.
Projekat istraživanja i seminar „Novi građani u Evropi, nova prava u gradovima”:
16.aprila 2004.god. u Veneciji je održan sastanak na kojem su administratori i pravnici razgovarali o glasačkom pravu stranaca. Kompletan materijal možete pronaći u zaključku knjige zajedno sa odlukom Komisije za doseljeništvo nacionalnog Udruženja italijanskih opština koje je za centralno pitanje imalo pravo na glasanje na lokalnim izborima i političko učestvovanje stranaca na evropskom i nacionalnom nivou.

Tekst koji predstavljamo je samo deo političke i administrativne debate koji bi mogao da podstakne formiranje, dodatno istraživanje i diskusiji.

Knjigu možete da naručite putem elektronske pošte redazione@meltingpot.org ili na telefon 049/8762864.

Knjiga će biti predstavljena 1.februara u svečanoj sali, na trgu Kapitanijato, u 18h.