Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Formulare pentru reintregirea familiei

Formularele noi S si T modificate de DL n. 5 din 8 ianuarie 2007

Informatii preluate de pe pagina www.interno.it

Decretul Legislativ n. 5 din 8 ianuarie 2007 a introdus anumite modificari in ceea ce priveste reintregirea familiei, asimiland directiva europeana 2003/86/CE.
Ghiseele Unice de Imigratie, infiintate in cadrul Prefecturilor – Oficiile teritoriale ale Guvernului (vezi adrese), sunt autorizate de a primi documentatia privind reintregirea familiei.
Formularul S – Cerere de nulla osta la reintregirea familiei

Sunt atasate formularului S:
Formularul S1 – Declaratie atestand acordul de a ospita minorul

Formularul T2 – Declaratie atestand acordul de a ospita si membri familiei cu care se doreste reintregirea
Formularul S2 – Declaratie privind existenta raportului de munca

Formularul T – Cerere de nulla osta pentru intrarea membrilor familiei ca urmare a intrarii strainului
Sunt atasate formularului. T:

Formularul T1 – Declaratie atestand acordul de a ospita minorul.
Formularul T2 – Declaratie atestand acordul de a ospita si membri familiei cu care se doreste reintregirea
Informatii privind tratamentul datelor personale

*************

Pentru aprofundari:
Comentariile aduse la adresa normativei noi privind reintregirea familiei
Aplicarea Directivei 2003/86/CE
Ordonanta Ministerului de Interne din 15 februarie 2007
Dreptul la reintregirea familiei. Proceduri noi