Obligations des travailleurs

Décret du Min. du Travail (26 août 2002) Contributions forfaitaire prévues par la Loi Fini-Bossi Ce sont ces contributions relatives aux trois mois précédents (c’est à dire la période valable pour la Régularisation : 10 juin 2002 – 10 septembre 2002). Fort

E drejta e bashkimit familjar: rasti i Marokut

Kjo e drejte eshte njohur nga ligji e tutelohet nga konventat nderkombetare te nenshkruara gjithashtu edhe nga Italia. Ne te kaluaren kemi folur per mbylljen e zyres se vizave ne Konsullaten Italiane ne Kazablanca e per bllokimin e proçedurave te bashkimit familjar

Espulsioni ne baze te ligjit Bossi-Fini

Sipas normave te reja te futura nga ligji Bossi-Fini, espulsioni si rregull duhet te ekzekutohet me shoqerimin e menjehershem ne kufi, pa mundesi tutele, rikors etj. Teorikisht parashikohet qe te behet rikors kunder espulsionit brenda 60 diteve, nepermjet ambasades italiane (ku eshte