Obligations des travailleurs

Décret du Min. du Travail (26 août 2002) Contributions forfaitaire prévues par la Loi Fini-Bossi Ce sont ces contributions relatives aux trois mois précédents (c’est à dire la période valable pour la Régularisation : 10 juin 2002 – 10 septembre 2002). Fort

E drejta e bashkimit familjar: rasti i Marokut

Kjo e drejte eshte njohur nga ligji e tutelohet nga konventat nderkombetare te nenshkruara gjithashtu edhe nga Italia. Ne te kaluaren kemi folur per mbylljen e zyres se vizave ne Konsullaten Italiane ne Kazablanca e per bllokimin e proçedurave te bashkimit familjar

Espulsioni ne baze te ligjit Bossi-Fini

Sipas normave te reja te futura nga ligji Bossi-Fini, espulsioni si rregull duhet te ekzekutohet me shoqerimin e menjehershem ne kufi, pa mundesi tutele, rikors etj. Teorikisht parashikohet qe te behet rikors kunder espulsionit brenda 60 diteve, nepermjet ambasades italiane (ku eshte

Family rejoining right: the Moroccan case

Family rejoining is a right stated by law and safeguarded by international conventions, which Italy signed as well. We have already focused on the Moroccan Italian embassy’s visas offices closure and on the fact that family rejoinings were blocked in Casablanca. A

Dobijanje otkaza u toku dodatnog odobrenja

Spis Unutrasnjeg Ministarstva o mogucnosti promene davaoca posla u slucaju u kojem je radnik stranac dobio otkaz Objavljen je spis Unutrasnjeg Ministarstva koji je podeljen Kvesturama, a kojim se objavljuje da bi radnici koji cekaju da im se perfekcionise procedura regulisanja i