Procedura dekreta odliva

Zahtev za prihvatanje radnika iz inostranstva može da preda kako neki italijanski davalac posla, tako i neki davalac posla stranac, regularni rezident u Italiji, a mora da bude upućen odgovornoj Provincijskoj Direkciji Rada. Provincijska Direkcija Rada mora da: – verifikuje postojanje dokumenata

Proçedura e dekretit te flukseve

Kerkesa per punesimin nga jashte te nje punetori mund te propozohet nga nje punedhenes italian ose i huaj me rezidence te rregullt ne Itali e duhet t’i drejtohet Drejtorise Provinciale te Punes. Drejtoria Provinciale e Punes duhet: – te verifikoj ekzistencen e

Flows decree proceedings

60.000 new entries will be allowed. Much less than market requires. The employer agrees to stipulate the welknown “residence contract”, which is fundamental to the residence permit release. The application requires accomodation and travelling expenses in case regularization is denied. The following

Spajanje sa porodicom: šta se menja zakonom Bossi-Fini

Modifike normative o doseljenistvu uvedene zakonom 189/2002 ozbiljno menjaju cak i postavku spajanja sa porodicom koja je ponovo formulisana pod mnogim profilima: 1. pod profilom subjekata koji mogu da iskoriste spajanje; 2. pod profilom zatrazenih dokumenata; 3. pod profilom dokumenata koje treba

Šta je socijalni dohodak?

Socijalni dohodak je jedna penzijska usluga koja se prepoznaje onima koji imaju precizne anagrafske dokumente i prihode. Posebnost ove usluge jeste da je to jedne usluga koja se ne moze preneti u drugu zemlju, tako da, ako uzivalac ove usluge definitivno promeni

Lista materinstva: kada i koliko

Zavisna radnica · ima pravo na doprinose za obaveznu odsutnost sa posla za 2 meseca koja prethode porodjaju i za 3 meseca posle porodjaja · ima mogucnost da unapred iskoristi periode odutnosti sa rada pred porodjaj i da pomeri periode odsutnosti sa

Leje lindjeje: kur e sa

Punetore vartese · Ka te drejten e lejes se lindjes per mungese te detyrueshme nga puna, zevendesuese e rroges, per 2 muajt para dates se parashikuar te lindjes e per 3 muajt pas dates efektive te lindjes · Ka mundesine qe te

التغيرات التي أدخلها قانون 1892002 الذي هو قانون BOSSI-FINI علي إجراء التجمع العائلي

فيما يخص النقطة الأولي, القانون رقم 189 لسنة 2002 يدخل تضيقات فيما يخص الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من التجمع العائلي. الإجراء السابق, كان يسمح للمهاجرين المقيمين في إيطاليا بصفة قانونية القيام بالتجمع العائلي مع أفراد عائلتهم الذين هم كالآتي: 1. الزوجة (غير