logo

Documento a cura del
Progetto Melting Pot Europa
web site: http://www.meltingpot.org

redazione@meltingpot.org

Home » Sans-papiers » Domande frequenti (FAQ)

Pitanje u vezi dozvole za boravak koja se izdaje zbog zdravlja (trudnoća)

22 aprile 2003

Žena jednog državljanina Maroka je u Italiji i u drugom je stanju. Pored zahteva za dozvolu za boravak iz zdravstevnih motiva, da li je moguće započeti pratiku za spajanje sa porodicom? Da li je na osnovu dozvole za boravak iz zdravstvenih motiva moguće izaći iz i vratiti se u Italiju?

Pitanje je interesantno, zato što oduvke postoji interpretativni problem razumeti koje je prirode dozvola za boravak iz zdravstevnih motiva koja na osnovu člana 19 Jedinstvenog Teksta mora da se izda trudnim ženama sve do privih šest meseci deteta. Ova dozvola za boravak je predviđena kao posebna mera, vredno je reći da kada se radi o osobama koje su bez dozvole za boravak (koje bi normalno trebale da budu isključene iz zemlje) predviđa se ova punomoć na sve norme u materiji ulaska i boravka u slučaju trudnoće ili u slučaju da dete nije napunilo šest meseci. U ovom posebno osetljivom periodu majke i novorođenog predviđeno je iz motiva zaštite pravo na privremen boravak u Italiji.

Da li ova vrsta dozvole za boravak može da se preinači ili ne, već je pojašnjeno konstantnom praksom kvesture i nekim izjavama administracije. Drugim rečima, posebna priroda ove dozvole za boravak ne bi dozvolila nikakvu formu preinačenja ostajući u Italiji. Ova dozvola za boravak se «rađa» sa početkom trudnoće i završava se, bez mogućnosti promene, kada beba napuni šest meseci. Posle toga država može da izda meru isključenja uz pratnju do granice. Jasno je da u toku važenja ove dozvole za boravak osoba ne bi trebala da ima probleme, šta više mogla bi da uživa sanitarno i pedijatrijsko lečenje.

U svakom slučaju ne treba čekati istek ove dozvole za boravak, zato što posle napunjenih šest meseci deteta milicija bi mogla da se pojavi i izda meru isključenja. Posle toga i posle unošenja u ISŠ (informativni sistem Šengena), neće biti moguće aktivirati nikakvu formu regularnog ulaska (u celoj Evropi) na osnovu normi Šengenskog sporazuma koje su sada podeljene institucijama.

Jasno je da će u ovoj situaciji zainteresovana imati vreme da pripremi sve ono što služi za proceduru spajanja sa porodicom, proceduru koja se ne može perfekcionisati direktno ovde u Italiji. Drugim rečima, zainteresovana će morati da iskoristi ovu dozvolu za boravak kako bi izašla iz Italije pre njenog isteka i da pripremi sve karte za spajanje na način da može što pre da se prezentuje italijanskoj ambasadi svoje zemlje kako bi zatražila ulaznu vizu sa motivom spajanja sa porodicom. U međuvremenu će naravno moći da pripremi dokumente, a muž će moći da započne proceduru.

Trebalo bi izbeći da gospođa ostane u Italiji sve do isteka dozvole za boravak iz zdravstvenih motiva, zato što bi u momentu u kojem napušta Italiju mogla da rizikuje isključenje iz zemlje. Sve je češća praksa pogranične milicije da izdaje mere isključenja čak i onda kada stranac sponatano napušta zemlju. Ovo isključenje bi sigurno blokiralo mogućnost novog regularnog ulaska čak i u slučaju da postoje svi dokumenti predviđeni zakonom za spajanje sa porodicom.

Da li je na osnovu dozvole za boravak iz zdravstevnih motiva moguće izaći iz i vratiti se u Italiju?

Teoretski govoreći trebalo bi da je moguće, iako je međutim shodno podsetiti da je dozvola za boravak jedna mera posebne prirode. Vrlo je verovatno da će neki funkcioner milicije misliti da može da interpretira normu kako bi dozvolio boravak, sve dok se dokazuje da želi da se osloni na mogućnost boravka u Italiji. Vrlo je moguće da neki funkcioner milicije jedva čeka da interpretira ovu normu u smislu da ne bi bilo moguće izaći iz i vratiti se u Italiju koristeći ovu vrstu dozvole za boravak. Ne možemo, a da ne isključimo ovaj rizik, dakle iz obazrivosti savetujemo ovu gospođu da organizuje svoj povratak u Maroko u funkciji zahteva za vizu radi spajanja sa porodicom ne računajući mnogo na mogućnost povratka u Italiju koristeći dozvolu za boravak iz zdravstvenih motiva.